De stichting Vrienden Arme Kant Winsum verwijst naar en ondersteunt de voedselbank Het Hogeland in Winsum en Kledingbank Maxima in Winsum.

De voedselbank Het Hogeland (werkzaam in de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Bedum en gedeeltelijk Loppersum) deelt voedselpakketten en kleding/schoenen (tot 1 maart 2017 en daarna kledingbank Maxima gevestigd in de locatie De Werf 5, 9951 EZ Winsum) uit aan 216 volwassenen en 117 kinderen (totaal 142 adressen: stand: 31 augustus 2017), die momenteel een beroep doen op de noodhulp die de Voedselbank biedt.

De voedselbank is gevestigd in de locatie Lombok 1, 9951 SC Winsum.

De voedselbank is elke woensdag   van 9.00 tot 12.00 uur open  voor het brengen van voedselproducten of om gewoon eens te kijken wat er achter de schermen gebeurt. Voor informatie over inbrengen voedsel: tel:   06-10440763 Mail: algemeen@voedselbankhethogeland.nl

Elke vrijdagmiddag kunnen de mensen die een beroep doen op de noodhulp van de bij de voedselbank terecht van 13.00 uur tot 15.30 uur. De ene vrijdag voor de mensen met de achternaam beginnende met A t/m L en de andere vrijdag met de achternaam beginnende met M t/m Z

Over afhalen pakket, voor aanvraag en herbeoordeling en voor hulpverlenende instanties kan men contact opnemen met de Cliëntenadministratie Voedselbank Lombok 1, 9951 SC in Winsum. De cliëntenadministratie is per telefoon (06 16913697) te bereiken:

op maandag     10.00-12.00 uur

op woensdag   13.30-15.30 uur

op donderdag  13.30-15.30 uur

op vrijdag         10.00-15.30 uur

Het is noodzakelijk dat u het pakket persóónlijk komt afhalen. Als u daartoe niet in de gelegenheid bent, moet u contact opnemen met de cliëntenadministratie

van de Voedselbank. Tel:06 16913697

De voice-mail kan altijd ingesproken worden. U wordt teruggebeld.

Clientenadministratie per mail: intake@voedselbankhethogeland.nl

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een hulpverlenende instantie zoals: Humanitas afd. ’t Hoogeland, Humanitas Thuisadministratie, Maatschappelijk werk, Mensenwerk (voorheen MJd) of Vluchtelingenwerk. Voor de volledige lijst zie de website www.voedselbankhethogeland.nl

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de Voedselbank moet je aan bepaalde criteria voldoen. Per 1 januari 2018 zijn deze criteria verruimd. Het maximale bedrag voor leefgeld (netto inkomen minus vaste lasten) voor een eenpersoonshuishouden is gestegen van 200 euro naar 215 euro per maand. Voor ieder gezinslid komt daar nog 85 euro bij.

De nieuwe normbedragen worden als volgt vastgesteld:

Basisbedrag per huishouden: € 130,-.

Per persoon: € 85,-.

De normbedragen worden dan:

 1 persoon was 200, wordt 215 euro

 2 volwassenen was 280, wordt 300 euro

 1 volwassene en 1 kind was 280, wordt 300 euro

 1 volwassene en 2 kinderen was 360, wordt 385 euro

 2 volwassenen en 2 kinderen was 440, wordt 470 euro

 1 volwassene en 3 kinderen was 440, wordt 470 euro

Voor uitgebreide informatie over de voedselbank zie:  www.voedselbankhethogeland.nl 

Voor uitgebreide informatie over Maxima Kledingbank zie: www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl