Dagje uit 

Dat is echter niet voor iedereen weggelegd! 

Om er toch op uit te kunnen gaan, bieden wij ieder jaar als Vrienden van de Arme Kant Winsum alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen, die op of onder het bestaansminimum leven (op bijstandsniveau of lager), de mogelijkheid om een Dagje Uit aan te gaan. Men kan zich opgeven voor een dagje uit binnen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Als stichting zorgen wij voor een tegemoetkoming in de kosten (reiskosten, entreegeld(en) en eten/drinken). 

Aanmelding

Onze Dagjes Uit zijn bestemd voor in de zomervakantie van de scholen.  In de plaatselijke kranten (De Wiekslag, de Ommelander Courant) en op deze website komt te zijner tijd uitgebreide informatie en hoe men zich kan aanmelden.

Sinterklaasactie:  kinderen tot en met de basisschoolleeftijd ( 0 t/m 12 jaar) krijgen op basis van het indienen van een wensenlijstje cadeautjes plus grote banketletter, mandarijnen, pepernoten, chocolaatjes en andere lekkernijen en spelletjes.

Voor gezinnen die op of onder het bestaansminimum leven is het extra moeilijk om in de dure maand december in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s te geven. Om hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij hen een leuke Sinterklaasavond bezorgen.

Dit is ons mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van particulieren, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken.

 Aanmelding 

Voor wie is de aanmelding bestemd?.

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) woonachtig in een van de dorpen van de gemeente Winsum met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website www.vriendenarmekantwinsumgr.nl in.

Vermeld daarbij de volgende gegevens: 

* achternaam ouder

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* jongen/of meisje

* leeftijd van het kind

* verlanglijstje van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of

Anita Meijer, Eenrumerweg 22, 9953 TD  Baflo                      

Telefonisch: Winsum:en omgeving 0595-442354 of 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl              

Via de Website: het ingevulde contactformulier versturen.

 

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk maandag 12 november 2018 moet de aanmelding binnen zijn.

 

Kerstactie: rond de Kerst ontvangen alleenstaanden en gezinnen op aanvraag een kerstextraatje. Dit kerstextraatje bestaat uit een enveloppe met inhoud (voor inwonende kinderen van 0 t/m 12 jaar wat extra geld en kinderen vanaf 13 t/m 18 jaar een bioscoopbon), een kerststol, een kaars, nootjes en chocolaatjes.

Kerstextraatje 2018 

In de dure maand december is het voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden van de Arme Kant Winsum deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

 

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven,

ondernemers (winkeliers) met hun decemberactie waarbij 1500 Adventkalenders worden verkocht t.b.v. onze stichting, instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben! 

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Het is bestemd voor alleenstaanden en gezinnen woonachtig in een van de dorpen van de gemeente Winsum met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA, Wajong en AnW of andere inkomsten). 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Door uw gegevens, d.w.z. uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en hoeveel thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar (jongen/meisje,  naam en leeftijd) aan ons door te geven. 

Dat kunt u door uw gegevens:

* op een briefje te zetten en in de brievenbus te doen of per post te sturen naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo;         

* telefonisch door te geven, door een van de volgende telefoonnummers te bellen: 0595-442354

of 06-23672464 (Winsum) of 0595-491410 (Baflo).

* te e-mailen naar: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl             

* via de Website: het ingevulde contactformulier in te vullen en te versturen. 

Aanmelden tot wanneer? 

Uiterlijk dinsdag 11 december 2018 moet de aanmelding binnen zijn.

 

 

 

 

 

 

BELASTINGSERVICE VOOR DE MINIMA  (Nieuw) 

De Belastingdienst verzoekt velen om vóór 1 mei 2018 de belastingaangifte over 2017 in te dienen.

Met de Belastingservice (via de FNV) heeft de (oude) Cliëntenraad SoZaWe BMWE in het verleden jarenlang de minima gratis geholpen met de Belastingaangifte en de Toeslagen.

In 2017 is de nieuwe Cliëntenraad Werk en Inkomen BMWE geïnstalleerd en deze raad mocht de belastingservice niet meer verstrekken.

Dit jaar gaan wij als stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) deze belastingservice geven.

We gaan de minima woonachtig in alle dorpen van de gemeente Winsum gratis helpen met de AANGIFTE INKOMSTENBELASTING over het  jaar 2017 en de Toeslagen.

Onder minima verstaan wij mensen met een inkomen op basis van o.a. een uitkering via de Participatiewet (Wwb, WSW en Wajong), WAO/WIA, AnW, AOW zonder aanvullend pensioen, WW of andere minimale inkomen.

We beginnen in april en het is de bedoeling dat wij op woensdagmiddag 4 april in de Poort (Vrijgemaakte Kerk) Borgweg 36   9951 BG Winsum  (tel. 0595-443562) vanaf 13.30 tot ongeveer 16.00 uur onze eerste belastingservice hebben.

Wij doen dit onder het motto:

LAAT GEEN GELD OP DE PLANK LIGGEN BIJ DE BELASTINGDIENST

De aangifte is niet het allerleukste karwei, maar bedenk dat – ook als u geen brief van de belastingdienst heeft ontvangen – u in een aantal gevallen met name als er sprake is van aftrekposten (zoals studiekosten, ziektekosten, giften) er goed aan doet om vrijwillig aangifte te doen. Aangifte doen kan ook een voordeel zijn in verband met de hoogte van de Toeslagen. U moet zelf in de gaten houden of u voor de Toeslagen in aanmerking komt en zo ja dan moet u tijdig een aanvraag indienen, voor het jaar 2017 kan dat nog tot 1 september 2018  (m.u.v.  de kinderopvangtoeslag).

Maak gebruik van deze gratis service en geef u meteen op

bij HENK WOLTERS, telefoon: 06-23 67 24 64

of e-mail: henkwolters@kpnmail.nl

onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Bij uw opgave hoort u meteen WAAR en WANNEER u aan de beurt bent.

Neem wel de benodigde “papieren” mee naar de afspraak

Bij uw uitnodigingsbrief krijgt u een checklist, waar alles opstaat wat u mee moet nemen.

Het invullen van de aangiftes gebeurt digitaal.

Hiervoor is een DigiD nodig. Deze is ook nodig voor eventuele mutaties van de Toeslagen. Heeft u geen (actieve) DigiD laat dat dan

De aangiftes worden gelijk via de pc doorgestuurd naar de Belastingdienst.

Als je daarna nog vragen hebt, of achteraf nog iets moeten laten invullen, kun je het gehele jaar terecht bij Henk Wolters van de stichting Vrienden Arme Kant.Winsum.

Ingeval van een eventuele noodzakelijke huisbezoek (ziekte ed.) kunnen we alleen de aangifte verzorgen als u Internet heeft.