Het kan iedereen overkomen…
De gevolgen van de wereldwijde financiële crisis zijn nog steeds merkbaar. In ons land wordt er volop bezuinigd, waardoor steeds meer mensen dieper in de schulden raken, gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening of een uitkering aanvragen. Ook mensen die zich nooit zorgen maakten, kunnen morgen door o.a. een faillissement, een ontslag of een echtscheiding met lege handen komen te staan. Dus is het de hoogste tijd om goed voor elkaar te zijn. Als stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) – afgekort SVAKW – doen we dat met een aantal doelstellingen.

1. De stichting heeft ten doel:

a. bekendheid geven aan en bespreekbaar maken van de armoede en ook in beweging komen om er wat aan te doen;
b. de kwetsbaren – alleenstaanden en huishoudens met een minimaal inkomen- in de dorpen van de gemeente Winsum te ondersteunen met individuele hulp, noodhulp en acties.
c. het financieel ondersteunen van een vereniging of instelling,die activiteiten ontwikkelt ten behoeve van de gezondheid en het welzijn (in brede zin van het woord) van inwoners van de dorpen in de gemeente Winsum.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
a. ondersteuning aan kinderen die opgroeien in gezinnen die aan of onder de armoedegrens zitten en aan volwassenen die (tijdelijk) geldproblemen hebben. Het bieden van noodhulp (via ons Noodfonds) en verwijzen naar de voedselbank. Het bieden (financiële en/of anderszins praktische) van ondersteuning en begeleiding in het woud van regelingen.Het verzorgen van acties (o.a. Zegelactie, Dagje Uit, Sinterklaas- en Kerstactie).
b. subsidie te verlenen aan verenigingen of instellingen, die activiteiten ontwikkelen ten behoeve van gezondheid en welzijn (in brede zin van het woord).

Tot voor kort kon u zich voor dit soort subsidieaanvragen wenden tot de stichting Ondersteuning Bevordering Gezondheid en Welzijn Winsum (SOBGGW), maar deze stichting en de stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) besloten om vanaf 1 januari 2014 in één stichting en onder de noemer stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.) verder te gaan.

Aanvraagformulier subsidie openen (of rechts klikken en vervolgens ‘link opslaan als….’ om bestand te downloaden naar uw computer).

Voor meer informatie e-mail of bel Maaike Dicke:   m.e.dicke@rug.nl   of  06-22685293. U kunt haar ook verzoeken het aanvraagformulier in Word aan u toe te sturen.

De SVAKW heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de gever.

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is: 850367864.